Uitvaartverzorging Donker heeft het keurmerk SKU van de Stichting Keurmerk Uitvaartbranche.

Keurmerk SKU (Stichting Keurmerk Uitvaartzorg)

Uitvaartverzorging Donker is de enige particuliere uitvaartonderneming in de regio die het Keurmerk SKU heeft. Dit Keurmerk SKU garandeert een deskundige, betrouwbare en transparante verzorging van de uitvaart. Voor een gerust en prettig gevoel.

Jaarlijks worden wij getoetst door een onafhankelijke instelling of wij nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoen. Dat is zeer belangrijk want u moet kunnen vertrouwen op onze deskundigheid. Ondanks het verdriet wilt u, de andere nabestaanden en belangstellenden een goede herinnering overhouden aan het afscheid van de overledene.

De zekerheden van het Keurmerk
De zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg biedt u als nabestaande duidelijkheid over de kwaliteit. U kunt erop vertrouwen dat onze dienstverlening aan deze zes eisen voldoet.

Heldere afspraken over uitvoering
De uitvaartonderneming legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Transparante kostenbegroting
De uitvaartondernemer geeft u vooraf duidelijk inzicht in de kosten van de verschillende mogelijkheden. Ook de gemaakte prijsafspraken legt hij schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van uitvaart
De uitvaartondernemer garandeert een correcte, zorgvuldige uitvoering van de uitvaart van het begin tot het eind.

Bekwame medewerkers
De medewerkers van de uitvaartonderneming zijn gekwalificeerd en beschikken over ruime ervaring. Om het Keurmerk te verkrijgen moet een medewerker in de afgelopen twee jaar tenminste 25 uitvaarten per jaar geregeld en begeleid hebben.

Doelmatige klachtenafhandeling
De uitvaartonderneming hanteert een adequate klachtenprocedure. Wanneer de klacht niet in samenspraak tussen de onderneming en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt de klacht in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Keurmerk SKU | Stichting Keurmerk UitvaartzorgJaarlijks klanttevredenheidsonderzoek
Iedere Keurmerkhouder voert een klanttevredenheidsonderzoek uit.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek past de uitvaartonderneming waar nodig is de dienstverlening aan.

Of gewoon omdat kwaliteit en transparantie bij ons hoge prioriteit
hebben en wij de enige particuliere uitvaartonderneming zijn in
deze regio met een Keurmerk.